Göteborg 3Klubb Maritims avdelning i Göteborg är den näst största, med över 600 medlemmar. En gång i månaden hålls föreningsmöten i vår egen lokal Kajutan och andra tisdagen i varje månad visar vi film.

I vår avdelning kan du som bor i Göteborg med omnejd vara medlem. Vårt syfte är social gemenskap och vi välkomnar alla som är intresserade av sjöfart och fartygshistoria, inte minst du som forskar på området.

Bilden är från medlemsmötet i klubblokalen Kajutan den 4 januari 2007. Foto: Lasse Gustafsson.