Styrelsen

Ordförande: Christer Nilsson, tel 076-812 36 58,
e-post: christern57@outlook.com

Vice ordförande: Leif Åberg

Sekreterare: vakant

Kassör: Lars Gunnar Fernlund tel 026-19 21 21, 070-560 62 12
e-post: l.fernlund@telia.com

Ledamot: Stefan Söderberg och Gunnar Falk

Revisor: Agneta Bast
Revisorsuppleant: vakant
Valberedning: Åke Hjort och Bo Krigsman