Länksida

Länkar till andra hemsidor med sjöfartsanknytning:

Lasse på Bönan har ett fartygsregister.

Gävle Radios AIS-sida med fartygspositioner.

Gävle hamn.