Historik

Avdelningen bildades lördagen den 13 mars 2004 på Café Gerda där bland andra Gunnar Lefrell och ett par till från huvudstyrelsen deltog.

Interimsstyrelse blev Ingvar Henriksson som ordförande, Lars Nordin som kassör, Jan Erik Skyman som sekreterare, samt ledamöterna Anders Roxe och Mats Wiberg (den senare är numera ordförande i Mölmöavdelningen)