Ostindiefararen Götheborg i Gävle

Den 18 – 21 juli hade Gävle besök av ostindiefararen Götheborg. Under besöket ordnades aktiviteter i hamnområdet Fredrikskans där Götheborg låg. Arrangör var Gävle kommun och Gävle hamn. Klubb Maritim Gävle fanns också med på ett hörn. Andra aktiviteter med marina förtecken skedde på Engeltofta under helgen.

Uppdatering 25 juli, från ordföranden Lars-Gunnar Fernlund: Mycket folk besökte skeppet och ett antal av dessa var också intresserade av Klubb Maritims lilla monter med bilder fån förr, då Gävle var en skeppsbyggarstad. Och det känndes som att några av besökarna ville bli medlemmar i Klubb Maritim. Vi hoppas på tillökning.

Foto på Götheborg i Gävle: © Lars-Gunnar Fernlund

Götheborg i Gävle

Ostindiefararen Götheborg under insegling till Gävle.

Götheborg i Gävle

Götheborg i Gävle.

Götheborg

Det kom mycket folk för att se på ostindiefararen i Gävle.

Götheborg

Nattbild på Götheborg i Gävle.

Götheborg i Gävle

Ostindiefararen Götheborg på plats i Gävle.

Artikel i Gefle Dagblad den 19 juli om Ostindiefararen Götheborgs besök.

Artikel i Arbetarbladet den 18 juli om Götheborg, inklusive webb-tv.

Uppdatering 19 juni:

Götheborg10

Ostindiefararen Götheborg seglar. Foto: Peder Jacobsson (bild från SOIC).

Många fler bilder finns längre ner.

Gävle kommun informerar om aktiviteterna när Götheborg anländer till Gävle.

Inslag i Göteborgs-Postens webb-tv om Götheborg.

Mer information om Götheborg och Svenska Ostindiska Companiet AB (SOIC).
..

Uppdatering 28 maj, bilder från Norrköping:

Helgen 23-25 maj gästades Norrköping av ostindiefararen Götheborg. Då ordnades också aktiviteter kring skeppet och möjlighet för besökare att gå ombord. Här är bilder från Norrköping (foto: Eva Johansson).

Götheborg1

Götheborg2

Götheborg3

Götheborg4

Götheborgs akterspegel.
..

Fler bilder från SOIC

Vi har fått möjlighet att använda pressbilder från SOIC. Här finns bilder både från segling och från arbetet med Götheborg då hon byggdes.

Götheborg, foto: Peter Svensson Götheborg, foto: Anna Jolfors

Bild till vänster: Peter Svensson. Bild till höger: Anna Jolfors.

Götheborg, foto: Åke Fredriksson

Götheborg på väg in till Göteborg i juni 2007. Foto: Åke Fredriksson.

Götheborg, foto: Åke Fredriksson

Götheborg sedd akterifrån. Foto: Åke Fredriksson.

Götheborg, foto: Peter Svensson

Besättningen sätter segel. Foto: Peter Svensson.

Bogspröt, foto: Andreas Haner

Arbete med Götheborgs bogspröt. Foto: Andreas Haner.

Götheborg, arbete, foto: Janne Oland

Arbete med block och taljor. Foto: Janne Oland.

Götheborg segelarbete

Arbete med att sy segel till Götheborg.

Ytterligare bilder:

Här under är två bilder från inseglingen i Göteborgs hamn efter den stora Kinaresan 2007 (foto: Göran Östervall, Västervik).

Götheborg5

Götheborg6