Bok om ångbåtar i Gävle

Gavlebok2016

Nu finns boken ”Gävles små ångbåtar” av Ingvar Henricson att köpa. Boken är utgiven postumt med Klubb Maritims hjälp och andra givmilda sponsorer. Boken handlar om de små farkoster, ångslupar, bogserbåtar och passagerarbåtar som haft Gävle som hemmahamn räknat från 1831.

Boken är på 124 numrerade sidor, försedd med skeppslista samt personregister och har ett rikt bildmaterial.

Den kan köpas från Klubb Maritim Gävle genom Mats Wiberg, för kontakt se Styrelsen. Pris 295 kr för icke medlemmar samt 250 kr för medlemmar  i Klubb Maritim. Porto tillkommer med 69 kr per bok inom Sverige.