Grande Atlantico får svensk flagg

Fartyget Grande Atlantico, tidigare ägt av Grimaldirederiet i Neapel, har fått svensk flagg den 14 juli 2008.

Grande Atlantico hade samma namn under italiensk flagg. Fartyget byggdes 1999 och är på 56 700 bruttoregisterton. Hemmahamn är nu Göteborg.

Numera är det ACL i Göteborg (dotterbolag till Grimaldi Lines) som är ägare. Driften av fartyget sköts av ASM  Management, som ingår i Transatlantic.

Grande Atlantico är det fjärde fartyget av samma typ som drivs för Grimaldi/ACL. De övriga är Grande Brasile, Grande Argentina och Grande Africa.

Mer information på Grimaldis hemsida.

Fakta om fartygs sida om Grande Atlantico.

Bilder från flaggbytet den 14 juli i Antwerpen:

Grande Atlantico1

Grande Atlantico2

Grande Atlantico3

Grande Atlantico4

Till vänster avgående italienske befälhavare, till höger den tillträdande svenske befälhavaren Stefan Byfelt.