Ester, Vida, Lister och Bore

2012-08-12: Janne Hermannson, museichef på Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla, har skickat svar på flera efterlysningar. Det handlar om M/S Ester, S/S Vida, S/S Lister och S/S Bore. Stort tack!

S/S Bore

S/S Bore

S/S Bore, RN 5167. Klicka på bilden för att se den i större format.

S/S Lister

S/S Lister

S/S Lister, Sölvesborg. RN 7436 . Klicka på bilden för att se den i större format.

 

Galeasen Ester

RN04989.  Ej signal.
Byggd af ek och fur på kravel 1909 i Råå vid Råå Skeppsvarf af skeppsbyggmästare Sven Petter Nilsson.
Reg.cert.  den 22-3 1909: Gleasen ESTER tillhör p.r.  skeppare Wik tor Efraim Jönsson i Bäckviken med Bäckviken som är hemort, äger 1/4 del, befälhavare skeppare John Leonard Johansson i Bäckviken äger 2/4 delar, oexaminerade skeppare Jöns Nilsson i Bäckviken 1/4 del.
Bilattest den 19-3 1909.
Mätbref den 15-3 1909: 44,28 brutto, 34,14 netto.
Anmälan den 17-1 1912 att 1/4 del sålts av skeppare Jöns Nilsson till skeppare John Leonard Johansson, 1/4 del har sålts av Wiktor Efraim Jönsson till skeppare John Leonard Johansson som sålt 1/4 del till skeppare Olof Olsson i Bäckviken, 1/8 del är såld av John Leonard Johansson till skeppare Einar Persson i Bäckviken, huvudredare och befälhavare är numera skeppare John Leonard Johansson som äger 5/8 delar.
Anmälan den 24-4 1918 att fartyget sålts till grosshandlaren Carl Sigfrid Alexius Bohman i Oscarshamn som äger 2/5 delar, skeppare Carl Johan Josef Furéen äger 1/5 del, fiskare Otto Fredrik Pettersson 1/5 del samt fiskare Hugo Edv. Pettersson 1/5 del, alla bosatta i Oscarshamn, huvudredare är Carl Sigfrid Alexius Bohman och befälhavare är skeppare Carl Johan Josef Furéen i Oscarshamn, skepparbrev av 2:a klass nr. 25. 1918.
Köpebrev den 24-4 1918: Såld för 25 000 kr.
Anmälan den 15-2 1924 att fartyget numera tillhör p.r. skeppare Jöns Petter Jönsson i Ålabodarna som äger 1/2 del, befälhavare skeppare Johan Ludvig Jönsson i Ålabodarna som äger 1/2 del,  behörighetsbevis nr. 453. 1914.
Köpebrev den 15-2 1924: Såld för 10 000 kr.
Den 10-3 1926 blir Jöns Petter Jönsson själv befälhavare.
Den 14-1 1928 blir Johan Ludvig Jönsson åter befälhavare.
Den 13-9 1928 blir Jöns Petter Jönsson åter befälhavare.
Cert.  den 23-9 1930: Motorgaleasen ESTER tillhör skeppare J. Stefanus Andersson i Ramholmen, ensam ägare och själv befälhavare, skepparbrev av 2:a klass nr. 11. 1925. Ramholmen hemort.   Köpekontrakt den 12-6 1930: Såld för 9 000 kr.
Anmälan den 1-9 1930 att fartyget försetts med en Skandiamotor om 22 eff. hkr inmonterad i Lysekil.
Cert.  den 11-8 1932: Motorgaleasen ESTER tillhör p.r. skeppare John Stefanus Andersson i Ramholmen själv befälhavare, äger 2/3 delar, sjöman Carl Alexius Johansson i Ramholmen äger 1/3 del.
Intyg den 10-8 1932: 1/3 del såld för 2 500 kr.
Anmälan den 12-6 1934 att fartyget numera tillhör p.r. förvaltare Bror Torsten Appelqvist bosatt i Kristberg äger 1/3 del, befälhavare skeppare Carl Ivar Karlsson i Kristbergs s:n äger 1/3 del, bosatt.   i Borensberg samt sjöman Sven Magnus Andersson i Kulla 1/3 del.  Skeppare Carl Ivar Karlsson har skepparbrev nr. 89. 1929.
Köpekontrakt den 3-3 1934: Såld för 9 000 kr.
Anmälan den 26-6 1937 att skeppare Carl Ivar Karlsson sålt sin 1/3 del till skeppare John Fridolf Manfred Holmberg bosatt i Sandkulla, blir ny befälhavare, har skepparbrev av 2:a klass utfärdat den 13-12 1922 med nr. 91.
Intyg den 24-7 1937 att 1/3 del sålts för 3 333 kr.
Anmälan den 3-1 1939 att Motala är fartygets hemort.
Anmälan den 22-3 1943 att fartyget har fått insatt en Avancemotor om 40 eff. hkr.
Cert. den 26-4 1944: Motorgaleasen ESTER tillhör skeppare Karl Gustav Karlsson i Vadstena ensam ägare och själv befälhavare, behörighetsbevis nr. 14. 1938.
Köpekontrakt den 3-4 1944: Såld för 10 300 kr.
Cert. den 26-3 1947: Motorgaleasen ESTER tillhör p.r. skeppare Sture Lennart Persson i Södertälje själv befälhavare, förarbevis av 1:a klass nr. 83. 1946 äger 12/28 delar, skeppare Sven Reinhold Scherberg äger 8/28 delar, skeppsmäklare Gunnar Johan Magnus Berggren 2/28 delar, fru Elin Maria Berggren 1/28 del, kontorist Karl Gunnar Gösta Berggren 1/28 del, expeditionsföreståndare Erik Göte Linell 3/28 delar samt kontorist Arne Bergman 1/28 del, alla bosatta i Södertälje.   Köpebrev den 22-2 1947: Såld för 14 000 kr.
Anmälan den 16-8 1947 att fartyget numera tillhör p.r. skeppare John Åke Dahlkvist i Barstahamn med Nordingrå som hemort äger 1/3 del, skeppare Karl Erik Dahlkvist 1/3 del samt sjöman Erik Sjöberg äger 1/3 del, huvudredare och befälhavare är skeppare John Åke Dahlkvist som har skepparbrev av 1:a klass nr. 181. 1937, är född den 16-8 1917.
Köpebrev den 16-8 1947: Såld för 21 000 kr.
1947 såldes även 4543 GRETA till B. H. Dahlkvist i Nordingrå.
Köpebrev den 6-7 1959: Såld för 3 000 kr till konstnär Jan Malte Nyberg bosatt i Näske i Väster-norrlands län.
Under befäl av Jan Malte Nyberg och två mans besättning på resa Örnsköldsvik-Vasa i Finland med konst, råkade fartyget under resan på Norra Bottenhavet ut för hårt väder och återvände mot svenska kusten för att söka skydd. Till följd av tilltagande tjocka förlorade befälhavaren orienteringen varför fartyget grundstötte. Genom kvarstående på grundstötningsplatsen har fartyget så småningom sjunkit och blivit vrak och är ej att anses värt att bärga. Huruvida den ombord vid olyckstillfället befintliga konstsamlingen bärgats har ej uppgivis. Fartyget förliste i slutet av augusti 1961.
Reg.nr. 4989. Galeasen ESTER.
SL 1961: Jan Malte Nyberg med Näske som hemort.
S.S.T. nr. 39. 1964: Fartyget grundstött i slutet av augusti år 1961 i närheten av Nordingrå.
Avförd 1964 som totalförlist.
48,95 brutto, 33,08 netto, 83 dw, 40 hkr enligt SL 1961.

Motorgaleasen VIDA

Rn 07768. Signal KHNP & SKCR.
Byggd av stål på klink 1916 i Vlaardingen av Gebr.Fegée med namnet ELSA I  J.M.85 för holländska ägare. Byggdes som herringslogger för Maatschappij tot beer van Steamtrawlers en andere Vissersvaartuigen (A.S.de Vries) i Ijmuiden.
Såldes 1920 till Vereenigde Exploitatie Maatschappij.
Låg upplagd under tiden 1926-1930.
Såldes 1930 till N Haasnoot i Katwijk aan Zee.
Köpebrev i Ymuiden den 23-5 1931 då Firma N. Hassnoot Reederij Katwijk ann Zee säljer fartyget som ELSA I.J. M.85 till Karlshamns Skeppsvarv för 9375 holländska gulden.
Köpebrev den 8-6 1931 då fartyget såldes till Sölvesborg för 16.000 kr från Karlshamns Skeppsvarv.
Intyg den 21-8 1931 från Karlshamns Skeppsvarv att fartyget på sommaren 1931 moderniserats samt försetts med en Bolinder motor om 90 eff.hkr.
Intyg den 21-8 1931 att fartyget sålts av Karlshamns Skepps¬varv till p.r. O.A. Paborn för 16.000 kr.
Mätbrev den 21-8 1931: 129,49 brutto, 87,93 netto.
Reg.cert.den 26-8 1931: motorgaleasen VIDA tillhör p.r. sjökapten Oscar Albert Paborn i Sölvesborg som äger 12/56 delar, befälhavare skeppare Kaleb Natanael Fridlund i Svalemåla, Bräkne Hoby s:n skepparbrev av 1:a klass nr.22. 1925 äger 1/56 del, AB Skånska Cement i Malmö äger 42/56 delar samt kassörskan Alva Gunborg Paborn i Sölvesborg äger 1/56 del.
Anmälan den 9-4 1932 att Oscar A. Paborn sålt 4/56 delar till kassör Axel Jönsson i Malmö samt 2/56 delar till enkefru Matilda Pettersson i Karlshamn, 4/56 delar såldes för 4.000 kr samt 2/56 delar sålts för 2.058 kr.
Den 31-12 1934 blir skeppare John Hilding Johansson i Lister-¬Mjällby befälhavare, skepparbrev av 1:a klass nr.30. 1930.
Den 10-3 1936 blir skeppare William Hans Egon Nilsson i Bräkne Hoby befälhavare, befälhavarbrev nr.21. 1906.
Anmälan den 28-7 1936 att Kaleb N. Fridlund sålt 1/36 del till Oscar Albert Paborn för 1.008 kr.
Anmälan den 17-9 1936 att fröken Selma Paborn i Karlshamn genom arv efter sin moder enkefru Matilda Pettersson erhållit 2/56 delar.
Den 12-1 1937 blir skeppare Sven Julius Mattsson i Hällevik befälhavare, skepparbrev av 1:a klass nr.21. 1935.
Den 31-5 1938 på resa Slite-Stockholm med last av cement kolliderade man med motorseglaren SVAN av Slite i närheten av Landsort, VIDA erhöll diverse ovanbordsskador.
Den 5-5 1941 blir skeppare August Nilsson i Siretorp befälhavare, behörighetsbevis nr.187. 1938.
Den 21-7 1941 blir Sven Julius Mattsson åter befälhavare är numera bosatt i Slite.
Anmälan den 19-1 1942 att kassör Axel Jönsson sålt 4/56 delar till AB Skånska Cement för 5.000 kr.
Anmälan den 20-8 1942 att fartyget undergått förbyggnad vid Lidingö Nya Varv & Verkstäder.
S.S.T.nr.7.1942: tonnaget ökat 60-65 ton efter ombyggnad.
Cert.den 4-11 1942: 3 mastmotorskonaren VIDA tillhör p.r. sjökapten Oscar Albert Paborn i Sölvesborg, befälhavare Sven Julius Mattsson i Slite.
Anmälan den 2-11 1942 att Skånska Cement AB numera äger 81/100, delar, Oscar A. Paborn äger 15/100 delar, Alva Paborn 2/100 delar samt Selma Paborn äger 2/100 delar.
Intyg den 3-11 1942 från Lidingö Nya Varv & Verkstäder att fartyget har förbyggts samt omriggats till 3 mastskonare.
Den 28-9 1943 blir skeppare John Hilding Johansson i Sölves¬borg åter befälhavare.
Den 27-5 1944 blir skeppare Axel Sigurd Andersson i Häl¬levik befälhavare, behörighetsbevis utfärdat den 9-5 år 1944.
Den 22-9 1944 blir Sven Julius Mattsson åter befälhavare, skepparbrev av 1:a klass nr.21. 1935.
Den 14-6 1945 blir John Hilding Johansson åter befälhavare.
Den 21-8 1945 blir skeppare Roy Helmer Karlsson-Hiller i Ysane befälhavare, skepparbrev av 1:a klass nr.41. 1937.
Den 10-2 1948 blir August Nilsson åter befälhavare.
Den 27-10 1948 valdes skeppsmäklare Oskar Bertil Ståhl i Sölvesborg till ny huvudredare.
Den 9-2 1949 blir August Nilsson i Siretorp åter befälhavare.
Anmälan den 19-1 1950 att AB Skånska Cement äger 1134/1400 delar, fröken Alva Paborn äger 3/1400 delar, Selma Paborn 28/1400 delar, Siri Paborn 35/1400 delar.
Anmälan den 21-11 1949 att AB Skånska Cement äger 71/100 delar Siri Paborn 15/100 delar, Selma Paborn 2/100 delar, fröken Alva Paborn 2/100 delar.
Den 1-10 1951 blir Stig Lennart Johansson i Södertälje befälhavare, skepparbrev av 1:a klass nr.31. 1950.
Den 2-7 1954 blir skeppare Anders Gerhard Andersson i Sölvesborg befälhavare, kustskepparbrev utfärdat den 22-2 1933.
Intyg den 22-11 1954 att fartyget omriggats till galeas.
Cert.den 23-11 1954: motorgaleasen VIDA tillhör p.r. Oskar Bertil Ståhl i Sölvesborg, befälhavare Anders Bernhard Andersson i Sölvesborg.
Köpebrev den 26-6 1959: såld för 85.000 kr.
Cert.den 13-7 1959: fiskemotorgaleasen GRIMSÖ tillhör p.r. kapten Gustav Herbert Görling i Smögen som äger 1/2 del, befälhavare Karl Arve Görling i Fisketången, kustskepparbrev nr.71 1946 äger 1/2 del, Smögen hemort.
Den 24-11 1959 grundstötte fartyget vid Jomfruland syd om Langesund på resa från Neustad med salpeterlast.
Köpebrev den 1-7 1961 då 1/2 dal såldas för 41.925 kr.
Cert.den 25-7 1961: fiskemotorgaleasen GRIMSÖ tillhör skeppare, Karl Arve Görling i Smögen, ensam ägare och själv befälhavare.
Cert.den 9-11 1961: m/s GRIMSÖ tillör skeppare Karl Arve Görling i Fisketången, ensam ägare och själv befälhavare, Fisketången hemort.
Intyg den 27-8 1962: såld för 110.000 kr till Slite.
Cert.den 30-8 1962: m/s SUDERSAND tillhör p.r. kapten John Sanfrid Andersson i Slite, själv befälhavare, Nordsjöskepparbrev nr.14. 1959 äger 1/2 del, skeppare Alf Roland Gustav Andersson i Slite äger 1/2 del, född den 28-5 1938.
Köpebrev den 1-1 1964 då 2/4 delar såldes för 50.000 kr.
Anmälan den 16-3 1964 att John Sanfrid Andersson sålt 2/4 delar till Alf Roland Gustav Andersson som blir ensam ägare
Köpebrev den 1-1 1972: såld för 40.000 kr till Rederi AB Sudersand.
Cert.den 17-10 1972: m/s SUDERSAND tillhör Rederi AB Sudersand i Slite, befälhavare Alf Roland Gustav Andersson i Slite. Rederi AB Sudersand registrerades den 16.3 1972 och dess sty¬relse utgjordes av Alf Roland Gustav Andersson och John Sanfrid Andersson.
Köpebrev den 28-10 1975: såld av skeppare Karl Gustav Andars Holm och fru Else Maria Hartzell som äger 1/2 del var säljer MARIE till Hans Åke Fridell i Stockholm för 110.000 kr enligt köpebrev samma datum.
Anmälan den 10-11 1975 att Skeppskollektivet blivande ekono¬misk föraning i Stockholm har köpt m/s MARIE.
Båtologen sidan 181. 1975: registrerad i maj/juni 1975 som MARIE ägd av p.r. Elsa Maria Hartzall i Ronahamn som är huvudredare, delägare är Karl Gustav Anders Holm i Ronahamn 1/2 del var. Båtologan sidan 142.1976: registrerad på Feederships AB Stockholm vilket bolag sen ändrar namn till Rederi AB Maria.
Den 1-1 1976 registrerad som m/s MARIE ägd av p.r. Elsa Marie Hartzell i Ronahamn som huvudredare samt Karl Gustav Andars Holm i Bromma som delägare, äger 1/2 del var.
SL 1979: MARIE, Rederi AB Maria i Stockholm.
Båtologen sidan 44. 1981: omdöpt VIDA.
SL 1981: VIDA, Rederi AB Marie i Stockholm.
Båtologen sidan 44.1981: rustas upp till 3 mastskonare i Stockholm.
SL 1985-1990: VIDA, Vida Shipping i Stockholm.
Båtologen sidan 128.1996: såld i mars/april 1996 till Finnboda Marin AB i Stockholm.
Båtologen sidan 177.1996: såld i maj/juni 1996 till Segelfartygsrederiet Vida AB i Stockholm.
138 ur brutto, 41 ur netto, 200 dw, 169 kw enligt SL 1990.
Namnnyckel: VIDA ex MARIE ex SUDERSAND ex GRIMSÖ ex VIDA ex ELSA I.J.M.85.

Foto: Okänd. Klicka på bilden för att se den i större format.