Sonja

Svar från Sven E. Borg i Halmstad:
Jag har ingen information om just detta. Däremot finns i boken ”Skutminnen” av Sterner Johannesson/Håkan Tolleson, 1996, två avsnitt om hennes första år i Sverige, inklusive ett antal bilder. Dels hemseglingen från Frankrike i februari 1937, då Sterner J. var kockjungman ombord. Och dels ett avsnitt om Sterner J. som lättmatros på Sonja 1938. Här finns en bild av Sonja på slipen i Halmstad 1937. – I en Årsbok för ”Gamla Halmstad” finns en annan bild (kanske från 40- eller 50-talet) på samma slip, där man möjligen kan skönja Göteborg som hemort
.

Uppgifter och bilder från Jan Hermansson, museichef på Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla, hämtade från museets arkiv:

Sonja

Sonja

Rn08181.

4 mastmotorskonaren SONJA.

Signal SLCM.
Byggd av ek och björk på kravel 1923 i Korsør av Skibsværft A/S Lileø med namnet RUNEHØI för dansk räkning. Lär ha sålts till Frankrike omedelbart efter fartyget levererats, och fick där namnet JEAN DUNOIS.
LR 1925-1933: 4 mastskonaren JEAN DUNOIS ägd av Jean Busnel med St.Servan som hemort.
Köpebrev den 19-1 1937 i S:t Malo då JEAN DUNDIS såldes för 140.000 franska floriner till Skärhamn av Jean Busnel och Edouard Fernando i St.Servan. Förmedlare till affären var Firma Knut Lundgren & Co i Göte¬borg.
S.S.T.nr.7.1937: nere i St.Servan låg nyligen en liten 370 tons 4 mastskonare och väntade på ett gäng pojkar från Skärhamn. I dagarna har besättningen rest ned och hämtat hem henne. Det var ursprung-ligen meningen att fartyget skulle bogseras hem av en trålare. Det är minsann inte vardagsmat att en seglande 4 mastskonare kommer slängande över Nordsjön mot Bohuslän.
S.S.T.nr.7.1937: inköpt av sjökapten A. Bertil Skanse från ST. Malo omdöpt SONJA. Blir näst ABRAHAM RYDBERG och C.B. PEDERSEN det största segelfartyget i vår handelsflotta. Vid en jämförelse kommer SONJA endast att i någon mån överträffas av 4 mastskonaren INGER av Simrishamn.
Mätbrev den 21-6 1937: 351,88 brutto, 267,84 netto.
Reg.cert.den 1-7 1937: 4 mastmotorskonaren SONJA tillhör p.r. handlare Ivar Hermansson med Skärhamn som hemort, befälhavare skeppare Anders Bertil Skanse i Skärhamn, styrmansbrev nr.84. 1933, man äger 1/4 del var liksom sjöman Gösta Skanse samt skeppsmäklare Samuel Pontus Pettersson 1/4 del. Efter ankomsten till Sverige insattes en June-Munktell motor i Halmstad om 200 eff.hkr.
Den 9-9 1937 på resa Hernösand-Aarhus med last av trävaror fick fartyget eld ombord i närheten av Grepens fyr. Vid eldsläckningen råkade fartyget med sakta fart gå på grund i Kullbodaviken. Drogs loss av bogserbåt.
Den 23-4 1940 blir skeppare Gösta Valdemar Skanse befälhavare född den 16-11 1911, skepparbrev av 1:a klass nr.27. 1938.
S.S.T.nr.17.1941 den 24-4: har strandat vid Korshavn på Fyen, gick i barlast. Svitzers bärgningsångare GARM har anlänt till platsen, var på resa Odense-Lübeck.
S.S.T.nr.22.1941: strandade den 20-4, kom av grundet påföljande dag med Svitzers hjälp och införd till Kalundborg. Grundstötningen tillskrivs tjocka och strömsättning.
Den 10-4 1943 blir Anders Bertil Skanse åter befälhavare.
Anmälan den 15-1 1944 att Samuel Pontus Pettersson sålt sin1/4 del till de tre andra delägarna som därefter äger 1/3 del var.
Köpebrev den 15-1 1944 då 1/4 del såldes för 52.500 kr.
Den 3-10 1946 blir Gösta V. Skanse åter befälhavare.
Den 29-4 1947 blir A. Bertil Skanse åter befälhavare.
Den 5-10 1948 blir Gösta V. Skanse åter befälhavare.
Länspumpen nr 2. 1978: Djupviks varv skulle för 7.900 kr med början den 29-12 1947 bygga en lastlucka av järn ca 5×4,5 meter till fartyget.
S.S.T.nr.45.1949: bilder från filminspelningen av Skeppar Jansson där fartyget under namnet ALBREKTINA användes under inspel¬ningen.
I december 1952 överläts fartyget för 85.000 kr på Rederi AB Bertil Skanse, vilket bolag då var nybildat.
Den 29-10 1952 blir skeppare Karl Osvald Nicklasson i Skärhamn befälhavare, skepparbrev av 1:a klass nr.29. 1943.
Intyg den 15-5 1952: såld för 85.000 kr.
Cert.den 15-12 1952: 4 mastmotorskonaren SONJA tillhör Rederi AB Bertil Skanse & Co i Skärhamn, befälhavare Gösta Valdemar Skanse i Skärhamn. Rederi AB Bertil Skanse & Co:s styrelse utgjordes av handlare Karl Ivar Hermansson, sjökapten Anders Bertil Skanse samt skeppare Gösta Valdemar Skanse alla från Skärhamn.
Intyg den 12-1 1955: såld för 122.500 kr.
Cert.den 31-1 1955: 4 mastmotorskonaren SONJA tillhör p.r. montör Gösta Dampegård i Skärhamn, befälhavare Karl Osvald Hicklasson i Skärhamn, huvudredaren Gösta Dampegård äger 2/6 delar, skeppare Aston Berndtsson i Rönnäng 2/6 delar, hantverkare Tage Björheden i Uddevalla 1/6 del samt herr Claes Larsson i Trässberg i Skaraborgs län 1/6 del.
Köpebrev den 15-1 1960 då Gösta Dampegård, Tage Björheden samt Claes Larsson säljer sina andelar till Aston Berndtsson för 68.333 kr, huvudredare blir skeppare Aston Herbert Berndtsson som är huvudredare och befälhavare han äger 1/2 del samt snickare Allan John Berndtsson 1/2 del, Rönnäng hemort.
Köpebrev den 8-5 1962 såld för 80.000 kr.
Anmälan den 14-5 1962 att fartyget tillhör p.r. sjökapten Alfred Lennart Bergden i Göteborg, sjökapten Olof Gustaf Verner Utbult i Göteborg, sjökapten Harald Gertold Palmqvist och sjökapten Aste Sigvard Loren i Göteborg med 1/4 del var, Göteborg är fartygets hemort, huvudredare är Alfred Lennart Bergden och befälhavare är Albert Harald Loren i Göteborg, styrmansbrev nr.51. 1911.
S.S.T.nr.25.1962: sprang läck och fick maskinhaveri utanför Bremön den 17-6 1962.
S.S.T.nr.33.1962: åter i fart sprang läck i stäven vid kollision den 6-10 1962.
Den 15-4 1964 blir styrman Albert Sterner Johannesson i Grundsund befälhavare, styrmansbrev nr.78. den 16-9 1946.
Anmälan den 16-12 1964 att fartyget numera är lustfartyg.
Anmälan den 15-12 1964 att fartyget sålts till USA för 11.000 US dollar som motvarande 56.900 kr.
Köpebrev den 17-12 1964: såld till USA, något namn på köparen i USA angives inte.
S.S.T.nr.3.1965: såld till USA, en restaurangägare har köpt fartyget och ska använda henne i Philadelphia som blickfång för gästerna.
LR Shipping Index den 14-6 1965: from Copenhagen Jan.20 for Philadelphia or New Orleans. Arrived Zaandam Febr.20 in port April 27, american flag.
Trälistan: sjönk den 17-12 1970 vid kaj i Philadelphia.

389 brutto, 272 netto, 500 dw, 300 hkr enligt SL 1964.

Namnnyckel: SONJA ex ALBREKTINA ex SONJA ex JEAN DUNOIS ex RUNEHØI.