Netten

Svar från Torsten Hagnéus 2014-05-28:

248,bark, NETTEN, JBHN
Byggd 1868 i Greifswald av August Spruth (1842-08-01 Stralsund – 1902-06-24 Greifswald) av ek och pitchpine med namnet EINTRACHT för Ferdinand Muswieck, Greifswald.
1868, maj 14: ’Schiffs-Certfikat’ utfärdat: EINTRACHT av Greifswald. Signal: JHMT.
Germanischer Lloyd 1879 – 1891: F Muswieck, Greifswald.
1892, maj 5: Schiffskaufbrief/köpebrev daterat i Hamburg; såld av Aug Bolten Wm Miller’s Nachfolger, Hamburg ‘in Vollmacht der Frau Wittwe (enligt fullmakt från änkefru) Emelie Musswiek zu Greifswald, 33/60 und Frau Mathilde Musswieck, 27/60 an Herrn Capitän J Andersson, Höganäs, für 13.000 Mk.’
1892, maj 24: svenske vice konsuln i Hamburg utställer ett interimsfribrev för resa Hamburg till svensk hamn. Nytt namn: NETTEN.
1892, juli 5. Cert, pr lantbrukaren Gustaf Petri Gudmunsson, (Tjörröd, Väsby s:n), Höganäs, 8/64. Befälhavare: Jöns Andersson, Svanshall, (K 49/1884), 31/64. Övriga delägare: sjökapten Johannes Andersson 4/64, lantbrukare Anders Gudmundsson 4/64, lantbrukare Nils Andersson 2/64,lantbrukare Jöns Jönsson 2/64, handlande Lars Persson 2/64, sjökapten Jeppa Gudmundsson 2/64, sjökapten Peter Nilsson Brandt 1/64, alla i Jonstorp, samt en engelsk medborgare, anställd hos Metcalfe Simpson & Co, West Hartlepool, 4/64.
1892, juni 20: mätbrev utfärdat i Härnösand; 420,46 brt 405,86 nrt. Dim: 37,82 x 8,20 x 4,88 m, flat spegel, utfallande stäv i galjonsskägg.
1893, 24 juli: avseglat från Pensacola, FL, USA för Bordeaux, med last av pitchpine, men kom aldrig fram, varför det antages ha förlist med man och allt. I mitten av augusti rådde mycket hårt väder på Nordatlanten, vilket av dåtida bedömare ansågs ha förorsakat förlisningen.
1897, nov 16: skrivelse från redaren, att några handlingar ej fanns tillgängliga.
1897, dec 28, anmäler Kullens Enskilda Assuransförening, att de efter nio månader efter sista positionen utbetalat försäkringssumman.”
Från Malmsten, B B Sjöfolk och fartyg från Viken Del 2, sid 198: bild – målning.