Luna och Frey

Uppgifter och bilder från Jan Hermansson, museichef på Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla, hämtade från museets arkiv:

S/S Luna

S/S Luna

S/S Luna

1914 i Fredrikstad

S/S    LUNA.
Reg.nr 04452.
Signal    JPKM.
1079, 44 brutto, 764, 69 netto enligt mätbref 1905.  675 ind. hkr år 1905.
Byggd af stål på klink 1905 i Fredrikstad af Fredrikstads Mekaniske Verksted för Stockholms Ångfartygs Rederi AB.  Levererad i juli 1907.
Int.cert. den 11-7 1905: Tillhör Stockholms Ångfartygs Rederi AB i Stockholm, befälhavare sjökapten Georg Martin Ekeström i Visby, befälhavarbref nr. 776. 1879. Bolagets styrelse utgöres af sjökapten Sven Erik Ternström, grosshandlare Henrik Albert Hessler samt grosshandlare Georg Pehr Fredrik Tempelmann alla bosatta i Stockholm. Stockholms Ångfartygs Rederi AB bildades 1870 på initiativ av konsul Ludvig Peyron.
Reg.cert. den 23-8 1905: Tillhör Stockholms Ångfartygs Rederi AB Stockholm, befälhavare Georg Martin Ekeström i Visby.
Mätbref den 21-10 1905: 1079, 44 brutto, 764, 69 netto.
Den 1-1 1908 sammanslogs Stockholms Ångfartygs Rederi AB med Nya Rederi AB Svea.
Cert. den 5-2 1908: Tillhör Nya Rederi AB Svea i Stockholm, befälhavare sjökapten Hugo Garibaldi Lindhe i Stockholm, befälhavarbref nr. 2. 1888.
Den 16-4 1913 blir sjökapten Adolf Landegren i Karlshamn befälhavare, befälhavarbrev nr. 18. 1895.
Mätbref den 28-10 1913: Redad av Hjalmar Blomberg i Stockholm: 1097, 00 brutto, 722, 84 netto.
Anmälan den 4-1 1915 att fartyget förlist genom minsprängning.
Under befäl av A. Landegren och 16 man och 2 kvinnor som besättning med last av ägg och fläsk sammanlagt 579 ton, avseglade ångaren på morgonen den 6-12 1914 från Mäntyluoto destinerad till Sundsvall och Stockholm. Lotsen hade just lämnat ångaren då man utanför Mäntyluoto fick se en ångare i sjunkande tillstånd och med hissad nödsignal. Ångaren var 3258 EVERILDA, och LUNA satte genast kurs mot olycksstället och dess livbåtar gjordes klara att sättas i sjön. EVERILDA sjönk mycket fort och då LUNA kom fram till platsen där EVERILDA försvunnit lät man stoppa maskinen och sätta ut båda livbåtarna, man rodde in bland vrakspillrorna för att bärga de människor som syntes i vattnet, sammanlagt räddade man 6 man av EVERILDA:s besättning.
Då inga andra överlevande syntes i vattnet återvände båtarna till LUNA. Samtliga av de räddade voro stelfrusna och i medvetslöst tillstånd. Man hade just tagit ombord 5 man av besättningen, då en mina med en våldsam kraft exploderade under 2:ans lucka. Explosionen inträffade kl 11.50 f.m finsk tid. Förskeppet började omedelbart sjunka och besättningen rusade i båtar¬na utan att hinna taga ombord de 5 medvetslösa männen från EVERILDA. Efter ca två minuter exploderade ytterligare en mina under ångarens panna varvid ångaren genast började sjunka. C:a 5 minuter efter första explosionen gick LUNA till botten. Efter en stund upptogs besättningen samt den ende överlevande från EVERILDA av en bogserbåt och infördes till Mäntyluoto där de erhöll nödig omvårdnad. Hela besättningen på LUNA räddades.

S/S Frey

S/S Frey

1950 i Landskrona

S/S FREY.
rn05246.
Signal JSKR & SEGD.
1213,79 brutto, 745,89 netto, 1700 dw, 590 hkr enligt SL 1953, 650 ind. hkr år 1911.
Byggd af stål på klink 1911 i Oscarshamn af Oscarshamns Mekaniska Verkstads & Skeppsdockas AB.
Byggnr: 242. Var systerfartyg med 5230 TOR.
Mätbrev den 7-10 1911: 1333,35 brutto, 917,70 netto.
Bilattest den 11-10 1911.
Reg.cert. den 16-10 1911: S/S FREY tillhör Stockholms Rederi AB Svea i Stockholm, befälhavare sjökapten Hugo Garibaldi Lindhé i Västervik, befälhavarbref nr.2 1888.
Den 21-6 1916 erhöll fartyget betydande bottenskador vid Arcona rev.
Fartyget försågs med frysrum i akterrummen efter 1:a världs¬kriget och gick på Englandstraden.
Den 1-7 1939 blir sjökapten Kart Johan Klasson i Mariestad befälhavare, befälhavarbrev nr.13 1923.
Den 30-4 1945 blir sjökapten Axel Johan Roland Ekman i Stock¬holm befälhavare, befälhavarbrev nr.63 1931.
Under 2:a världskriget gick FREY och systerfartyget TOR i engelsk kustfart.
Cert. den 22-8 1947: S/S FREY tillhör Rederi AB Svea i Stockholm, befälhavare sjökapten Tyko Henning Lundeborg i Stockholm, befälhavarbrev nr.38 1932.
Intyg den 19-10 1954 av Alnwick Harmstorf Bergungsreederei att fartyget har upphuggits i Travemünde.
Anmälan den 25-10 1954 att fartyget har upphuggits.