Gunborg

Svar från Sven E. Borg i Halmstad:
I boken ”Skutminnen” av Sterner Johannesson/ Håkan Tollesson, 1996, finns på sidan 11 en bild av ett stort antal  vinterupplagda skutor i Skärhamn i början av 30-talet. En av de tvåmastade skonarna på bilden heter Gunborg (men det anges inte vilken, och skutorna syns i mini-skala).

Uppgifter och bilder från Jan Hermansson, museichef på Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla, hämtade från museets arkiv:

Gunborg

Gunborg

Reg. nr. 5656.

3 mastskonaren GUNBORG.

Signal JVCS & SIPE.
Byggd af ek och fur på kravel 1914 i Landskrona av Landskrona Nya Varfs AB med namnet GUNBORG.
Mätbref den 9-11 1914: 127,14 brutto, 99,29 netto.
Bilattest den 9-11 1914 då kvartersman Fritz Pettersson och skeppsbyggmästare A.K. Gustafsson intygar att fartyget byggts efter mottagen beställning.
Reg.cert. den 1-12 1914: 3 mastskonaren GUNBORG tillhör p.r. handlare Einar Persson i Tuna med Ven som hemort, äger 4/58 delar, befälhavare skeppare Gunnar Persson i Tuna, äger 18/58 delar, lantbrukare Alexander Alm i Kungsgården 10/58 delar, arbetsförman Samuel Johansson i Tuna 4/58 delar, skeppare Olof Olsson i Bäckviken 3/58 delar, skeppare Christian Oscar Johansson i Bäckviken 2/58 delar, lantbrukare Ola Bengtsson i Tuna 2/58 delar, ogifta fröken Ida Arvidsson i Tuna 2/58 delar, lantbrukare Fredrik Larsson i Tuna 2/58 delar, lantbrukare Johannes Larsson 1/58 del bosatt i Tuna, lantbrukare Herman Andersson i Kyrkbacken 1/58 del, ogifta fröken Johanna Jönsson i Bäckviken 1/58 del, sjökapten Nils Petter Lundh i Landskrona 6/58 delar, källarmästare Frithiof Hallberg i Ramlösa 2/58 delar.
Köpebrev den 11-2 1924: såld till p.r. Gunnar Persson för 29. 000 kr, (27/60 delar).
Anmälan den 27-3 1924 att skeppare Gunnar Persson i Tuna nu¬mera är huvudredare samt befälhavare, fartygets hemort fortfa¬rande Ven, Gunnar Persson äger 45/60 delar, enkefru Elin Johansson 2/60 delar, lantbrukare Johannes Larsson 1/60 del, arbetare Herman Andersson 1/60 del, fröken Johanna Jönsson 1/60 del, lantbrukare Per Bengtsson 2/60 delar, skeppare Olof Assarsson 2/60 delar, sjöman Johan Persson 1/60 del, tegelmästare Nils Olsson 1/60 del, alla bosatta på Ven, samt fröken Anna Nilsson i Åkarp 2/60 delar, skeppsmäklarfirman Ödmark & Andersson i Hernösand 2/60 delar.
Anmälan den 14-4 1928 att fartyget försetts med en Skandia motor om 90 hkr, vilken insatts i Landskrona.
Mätbrev den 12-4 1928: 137,22 brutto, 102,29 netto.
Den 27-8 1936 grundstötte fartyget vid Idö i Stockholms skärgård och stod fast på grundet i sex dagar. Efter flottagandet ingick fartyget till Blidösund för reparation.
Intyg den 6-10 1943: såld för 70.000 kr.
Köpebrev den 6-11 1943: såld för 70.000 kr.
Cert. den 20-7 1944: tremastmotorskonaren GUNBORG tillhör p.r. fru Astrid Linnea Andersson i Blidösund med Alsvik som hemort, äger 1/2 del, befälhavare skeppare Carl Emil Andersson i Alsvik äger 1/2 del.
Den 29-7 1944 blir skeppare Karl Johan Wiktorsson i Hörviken, Mjällby s:n befälhavare, skepparbrev av 1:a klass nr.22.1938.
Den 4-4 1945 blir skeppare B.J. Österman i Stockholm befälha¬vare.
Köpebrev den 5-3 1945: såld för 85.000 kr.
Den 19-3 1945 blir skeppare Johan Olof Patriksson i Flatholmen befälhavare.
Cert.den 12-5 1945: tremastmotorskonaren GUNBORG tillhör p.r. lagerarbetare Bertil Alrik Andersson i Göteborg med Bleket som hemort, äger 1/3 del, befälhavare skeppare Anders Johan Andersson i Aröd, skepparbrev av 1:a klass nr.10.1928, äger 2/3 delar.
Ar 1948 insattes en Alpha Diesel om 185 hkr.
Köpebrev den 20-3 1950:1/6 del såld för 20.000 kr till Anders Johan Andersson.
Den 15-7 1955 blir skeppare John Eskil Oskarsson i Skärhamn befälhavare, styrmansbrev nr.35. den 19-5 1949.
Anmälan den 11-2 1963 att Bertil Alrik Andersson sålt 1/6 del till skeppare Anders Johan Andersson som äger 5/6 delar, huvudredaren äger numera 1/6 del.
Cert. den 25-4 1963: motorgaleasen GUNBORG tillhör p.r. lagerarbetare Bertil Alrik Andersson i Göteborg med Bleket. som hemort, befälhavare skeppare Anders Johan Andersson i Aröd.
Intyg den 6-3 1965: såld för 25.000 kr.Köpebrev den 6-3 1965:25.000 kr. Under dansk flagg omdöpt KONGSMARK.
Anmälan den 16-3 1965 att fartyget har sålts till herr Jens Lodbjerg i Bröms i Danmark.
Förliste den 8-4 1965 på första resan under dansk flagg vid Røsnaes Pulle med last av sten från Lomma.

144 brutto, 99 netto, 200 dw,185 hkr enligt SL 1965.

Namnnyckel: KONGSMARK ex GUNBORG.

 

Insända bilder från Anders Andersson, scannade från Svenska Seglare och Motorseglare:

Gunborg

Gunborg

Gunborg