Glitt

Uppgifter och bild från Jan Hermansson, museichef på Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla, hämtade från museets arkiv:

Glitt

Rn07628.

S/S TURE.

Signal KHDJ & SEKU.
Byggd av stål på klink 1907 i Newcastle av Hawthorn, Leslie & Co.Ld. med namnet DICH-TAOO för okända ägare. Byggnr: 416.
LR 1910-1925: DICH-TAOO, Russian Steam Nav. & Trading Co i Odessa. Ej i LR 1923.
Vissa källor anger fartygets namn till DYH TAU.
Den 20-9 1914 övertagen av The Russian Navy as mine layer, armament: 2-37 mm, 120 mines.
4-4 1916-1918: commissined as Transport N 87.
19-11 1920 left Gulf of Tshauda with 3010 cossacks. Arrived at Marseille October 1921.
1925 inköpt av Cie Russe de Nav & Vap. i Marseille vilket rederi ägde 8429.
1926-1929: FERLO, Soc Anon des Messageries Africaines i Dakar.
Köpebrev i Bordeaux den 2-10 1929 då s/s FERLO såldes för 5710 pund till Malmö liggandes i Bordeaux.
Mätbrev den 5-4 1930: 1121,73 brutto, 723,20 netto.
Reg.cert.den 14-4 1930: s/s TURE tillhör Rederi AB Gusten i Malmö, befälhavare sjökapten Julius Holm i Råå, befälhavarbrev nr.17. 1913. Fartyget var år 1930 försett med en ångmaskin om 143 nom.hkr. Rederi AB Gusten:s styrelse utgjordes år 1930 av skeppsredare Ture Hillerström, skeppsredare Iwar Ohlsson, kontorschef Erik Eriksson alla från Malmö samt sjökapten Lars Theodor Nilsson i Råå samt handlare Oscar Ludvig Ohlsson i Råå.
Fartyget försåldes på offentlig auktion den 18-5 1932 till Rederi AB Malmöhus för 80.808,01 kr.
Intyg den 21-9 1932 att fartyget sålts av Rederi AB Lusten i likvidation till Rederi AB Malmöhus för 81.123 kr. Rederi AB Malmöhus registrerades den 12-9 1932.
Cert.den 24-9 1932: s/s GLITT tillhör Rederi AB Malmöhus i Malmö, befälhavare sjökapten Knut Mauritz Leweau i Råå, befälhavarbrev nr.73. 1929. Rederi AB Malmöhus styrelse utgjordes år 1932 av kamrer Erik Eriksson, advokat Nils Egardt, konsul Johannes Norman, skeppsredare Ture Hillerström samt ingenjör Robert Fredriksson alla bosatta i Malmö.
Den 16-4 1934 blir sjökapten Herman Reinhold Lundgren i Skillinge befälhavare, styrmansbrev nr.77. 1913.
S.S.T.nr.29.1936 den 16-7: på resa Memel-Ipswich vid Hanstholm påträffade ångaren en tysk flygmas-kin som gått ned på vattnet efter motorfel. De fyra i flygplanet halades i livbojar ombord då det gick hög sjö. Flygplanet bogserades sedan 1,5 dygn tills vädret blev lugnare och planet kunde tagas ombord på ett genom radio tillkallat tyskt bärgningsfartyg. 7146 YLVA bärgade flygare den 16-6 1936.
S.S.T.nr.49.1936: Rederi AB Malmöhus har av tyska luftfartsmi¬nisteriet erhållit 20.000 riksmark för bärgningen och befälhavaren och 1:e styrmannen varsin kikare, och besättningen i livbåten fick en hedersgåva.
Cert.den 31-5 1937: s/s GLITT tillhör Rederi AB Malmöhus i Malmö, befälhavare Herman Reinhold Lundgren i Skillinge.
Den 10-9 1937 blir Herman R. Lundgren åter befälhavare.
Den 3-7 1937 blir sjökapten Frans Martin Josefsson-Smith, i Åhus befälhavare, befälhavarbrev nr.44. den 6-8 1923.
Den 28-10 1939 blir sjökapten Alfred Cronberg i Landskrona befälhavare, befälhavarbrev nr.4. 1914.
Den 27-3 1940 blir Herman R. Lundgren åter befälhavare.
Den 16-2 1943 blir Herman R. Lundgren åter befälhavare.
Den 29-12 1943 blir Herman R. Lundgren åter befälhavare.
S.S.T.nr.47.1943: måste den 16-11 1943 sättas på grund i Manillaviken i Stockholm sedan fartyget blivit läck i förskeppet efter grundkänning vid Furuholmsgrundet i Husaröleden på resa till Herräng med kol från Tyskland, infördes till Finnboda varv för undersökning.
Den 18-3 1944 blir sjökapten Carl Erik Adolf Lock i Malmö befälhavare, styrmansbrev nr.67. 1938.
Den 7-7 1944 blir Herman R. Lundgren åter befälhavare.
Den 15-7 1946 blir sjökapten Frans Tage Lundquist i Malmö befälhavare, befälhavarbrev nr.49. 1916.
Den 5-11 1946 blir Herman R. Lundgren åter befälhavare.
Den 21-6 1947 blir Frans Tage L. Lundquist åter befälhavare.
Den 29-7 1947 blir Herman R. Lundgren åter befälhavare.
Den 28-9 1948 blir Herman R. Lundgren åter befälhavare.
Den 7-6 1951 blir sjökapten Sture Frithiof Ahnfelt i Helsingborg befälhavare, befälhavarbrev nr.20. 1948.
Den 3-10 1951 blir Herman R. Lundgren åter befälhavare.
Intyg den 9-4 1954 att fartyget sålts till herr M Nuri Ölcmen och herr Siret Cakir i Galata, Istanbul för 173.640 kr. Under turkisk flagg omdöptes ångaren till ZOR.
LR 1954: ZOR, M. Nuri Ölcmen i Istanbul.
Grundstötte den 18-5 1955 nära fyrskeppet Dudgeon. Då fartyget flottogs försköt sig trälasten varefter ångaren kantrade och sjönk.
Ej i LR 1956.

1155,00 brutto, 721,93 netto,1550 dw, 420 hkr enligt SL 1951.

Namnnyckel: ZOR ex GLITT ex TURE ex FERLO ex DICH TAOO ex DYH TAU.