Cecilia

Uppgifter och bild från Jan Hermansson, museichef på Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla, hämtade från museets arkiv:

Cecilia

Reg. nr. 10767.

M/S CECILIA.

Signal SEAT.
Byggd 1966 i Hamburg-Neuenfelde av J.J.Sietas Schiffswerft med namnet CECILIA. Byggnr: 613. Sjösatt den 4-12 1966. Levererad den 21-12 1966. Fartyget försågs vid leveransen med en 4-takts 8-cylindrig diesel av typ Klöckner-Humboldt-Deutz om 1500 eff.hkr.
S.S.T. nr. 1. 1967 sidan 26: sjösatt den 4-12 1966.
S.S.T. nr. 4.1967 sidan 184: levererad den 21-12 1966.
Bilbrev den 12-12 1966.
Reg. cert. den 21-12 1966: m/s CECILIA tillhör E.G: Jansson AB i Malmö, befälhavare sjökapten Axel Hjalmar Ingemar Ohlson i Oskarshamn, befälhavarbrev nr. 13. 1957.
Cert. den 19-2 1969: m/s CECILIA tillhör E G Jansson Rederi AB i Malmö, befälhavare sjökapten Knut Johan Arne Johansson i Sölvesborg, befälhavarbrev nr. 75. 1951.
Köpebrev den 17-11 1972: såld för 3.150.000 kr.
Cert. den 21-11 1972: m/s KUNGSTEN tillhör p.r. skeppare Gustav Napoleon Edvardsson med Skärhamn som hemort äger 1/5 del, befälhavare sjökapten Ture Ingvar Alexius Axelsson, styrmansbrev nr 37.1963 äger 1/5 del, skeppare Jarl Arne Gustav Gustavsson 1/5 del, skeppare Lennart Ossian Peter Pettersson 1/5 del, alla bosatta i Skärhamn, samt Rederi AB Novator i Norrköping 1/5 del.
Den 1-1 1976 registrerad som m/s KUNGSTEN ägd av p.r. Gustav Napoleon Edvardsson i Skärhamn äger 1/5 del, medredare Ture Ingvar Alexius Axelsson, Jarl Arne Gustav Gustavsson, Lennart Ossian Peter Pettersson samt Rederi AB Novator med 1/5 del var.
Båtologen sidan 106. 1979: m/s KUNGSTEN av Skärhamn såld i januari 1979 för 3.950.000 kr till Ven-Öresundslinjen AB i Borrby omdöpt ANN-CARINA med Simrishamn som hemort.
Båtologen sidan 218. 1980: m/s ANN-CARINA såld för 4.300.000 kr i juni 1980 till Sture Krey i Stavanger omdöpt KREYVANG, övertogs den 19-6 1980.
Registrerad i Norge den 19-6 1980 med namnet KREYVANG ägd av p.r. Kreyvang i Stavanger.
Norsk signal: LJCB. Norskt reg. nr:19469.
NSL 1981-1982: m/s KREYVANG ägd av partrederi Kreyvang (Sture Krey) med Stavanger som hemort.
Såld 1982 till Simon Møkster i Stavanger omdöpt STRILVANG.
Skipet nr. 3. 1984: m/s STRILVANG såld i september 1984 till p.r Strilvang (Simon Møkster) i Stavanger.
NSL 1983-1984: m/s STRILVANG ägd av Simon Møkster i Stavanger. NSL 1985-1988: m/s STRILVANG ägd av partrederi Strilvang (Simon Møkster) i Stavanger.
NSL 1989: m/s HYSTEIN ägd av part rederi Strilvang (Simon Møkster) med Stavanger som hemort. 1391 brutto, 950 netto, 418 hkr enligt NSL 1988.
Båtologen sidan 46. 1989: m/s STRILVANG ägd av Simon Møkster i Stavanger omdöpt till HYSTEIN, avgick Antwerpen den 22-10 1988.
Båtologen sidan 180. 1989: m/s HYSTEIN sände nödsignaler kl 04. 15 den 16-4 1989 från position 47.10 N och 06.32,5 W sedan mar under hårt väder fått 6-7 graders slagsida. Kl. 06.10 hade slagsidan ökat till 20 grader och kl 09.15 gick besättningen i liv-flottarna och upptogs av m/s NEIDENBURG. Fartyget var på resa Rouen-Teneriffa med last av spannmål. Kl. 21.35 den 16-4 gick fartyget till botten på position 46.52 N och 06.12,2 W.

1387 brutto. 934 netto, 2463 dw, 1500 hkr enligt SL 1979.

Namnnyckel: HYSTEIN ex STRILVANG ex  KREYVANG ex  ANN-CARINA ex KUNGSTEN ex CECILIA.