Calabria

Uppgifter och bilder från Jan Hermansson, museichef på Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla, hämtade från museets arkiv:

 

Calabria

Calabria

Rn05803.

S/S CALABRIA.

Signal JVQB & SMVA.
Byggd av stål på klink 1916 i Oscarshamn av Oscarshamns Mekaniska Verkstad & Skeppsdockas AB med namnet CALABRIA. Byggnr: 255. Levererad i juni 1916. Sjösatt 29-3 1916. Lev. 10-6 16. Bilattest den 7-6 1916.
Mätbrev den 7-6 1916: 1845,07 brutto, 1356,86 netto.
Reg.cert. den 9-6 1916: s/s CALABRIA tillhör Ångfartygs AB Göteborg-Manchester i Göteborg, befälhavare sjökapten Filip Ansgarius Hultman i Kungsbacka, befälhavarbrev nr.15. 1893.
Upprättad skifteshandling den 26-12 1918 överfördes fartyget till Rederi AB Svenska Lloyd från Ångfartygs AB Göteborg-Manchester i likvidation. ( i likvidation den 21-12 1918).
Cert. den 12-6 1920: s/s CALABRIA tillhör Rederi AB Svenska Lloyd i Göteborg, befälhavare sjökapten Magnus Wilhelm Edström i Göteborg, befälhavarbrev nr.44. 1907.
Den 6-4 1921 blir sjökapten Otto Ragnar Sigfrid Smith i Höganäs befälhavare, befälhavarbrev nr.62. 1904.
Den 24-1 1934 blir sjökapten Jakob Arvid Axel Hellberg i Överum, Kalmar befälhavare, befälhavarbrev nr.57. den 18-8 1917.
Den 22-6 1941 på Nordatlanten med last av palmkernels och copra från västafrikanska hamnar gick fartyget först i konvoj och sedan för egen hand från Freetown till Belfast. Den 22-6 träffades fartyget utan förvarning av en torped frän en ubåt om st yrbord. Vid explosionen demolerades maskinrummet varvid 3 man omkom och flera besättningsmän skadades. Efter några minuter gick ångaren till botten. De överlevande hade lyckats sjösätta en livbåt och med vilken man satte kurs mot Irland. De bärgades senare av en engelsk jagare och landsattes på mor¬gonen den 24-6 i Londonderry.
Ångaren torpederades av tyska ubåten U 141 under befäl av kapitänleutnant Philip Schuler på position 100 miles väster om Inishtrabull i Nordatlanten.

1270,10 brutto, 827,23 netto, 740 hkr enligt SL 1937. 1600 ind.hkr år 1916.