Biblioteket startades upp i samband med föreningens bildande. som första bibliotekarie valdes Krister Bång som ersattes efter några år av Erik Hag. 1969 tog undertecknad över cirka två banankartonger med litteratur, efter några få år gjordes en stor utrensning dessa gick till förbränning på Högdalens Sopförbränninsanläggning där jag var anställd.

Sjöfartsverket som vid denna tid skulle flytta till Norrköping, behövde rensa sitt bibliotek så genom kontakter kom biblioteket över några meter sjöfartslitteratur. Man kan väl säga, att genom denna donation började uppbyggnaden till det bibliotek om 130 hyllmeter vi har idag, 2017. Vi saknar fortfarande en del i ämnet sjöfart, bl.a. Svensk Sjöfarts Tidning före 1932. Har du något av intresse hör av dig.

Lista över bokbestånd hittar du på hemsidan, filmlista kontakta biblioteket. Vi tar gärna emot donationer.

Sedan några år tillbaka har vi även byggt upp ett filmarkiv på över 600 DVD i ämnet sjöfart, i detta arkiv hittar du kanske någon film från det fartyg du seglade i på 50- eller 60-talet. Du som seglat och filmat under din sjötid, vi är intresserade av dessa filmer, det gäller även om du seglat i utländska fartyg.

Tidigare hade vi även ett ritningsarkiv över fartyg, p.g.a. hanteringssvårigheter så har dessa numera överlämnats till arkiv runt om i landet. Fartyg byggda i Göteborg och Uddevalla, ritningar över dessa finns på Landsarkivet i Göteborg. Biblioteket har kvar ett mindre bistånd över fartyg byggda i utlandet för svenska redare. I mitt forskande upptäcker jag att även arkiven saknar ritningar, så du som ligger på ritningar och inte har intresse av dessa sänd över dem till Biblioteket.

Har du vägarna förbi Biblioteket, titta gärna in. Det är öppet när jag är hemma.

Karl Osterman

Tel 073 9403431

Mail: karl.osterman@telia.com