Klubb Maritim har ett eget bibliotek och filmarkiv. Läs om biblioteket.

The Ferries of Sydney

Bibliotekarie är Kalle Osterman som skriver om böcker och filmer.

2016-10-02: Bibliotekslista 2018

Efterlysning: Klubb Maritims Bibliotek och Filmarkiv söker rederitidningar som utgetts av svenska rederier, samt efter sjöfartsböcker och avräkningsböcker, dessa är mycket värdefulla ur forskningssynpunkt.

SD14 The Full Story

Böcker mm

Biblioteket består av ca 160 hyllmeter sjöfartslitteratur. Lånetiden är fyra veckor.
Forskning på plats kan ordnas, kontakta bibliotekarien i god tid. Forskningsuppdrag kan erhållas, vid större uppdrag utgår en avgift.
Litteratur från Lloyds samt Svensk Sjöfarts Tidning utlånas inte.

Se vidare i bibliotekslistan.

Filmer

Arkivet består av ca 600 sjöfartsrelaterade filmer i följande ämnesområden:

MS Nihon Container Clipper

  • Allmänt
  • Handelsflotta
  • Färjor och Kryssningsfartyg
  • Kanaler och Hamnar
  • Marint
  • Varv
  • Det Østasiatiske Kompagni
  • The Great Liners

Filmlista erhålles utan kostnad. Har du filmer liggande från din tid till sjöss, kontakta undertecknad.

 

Forskning

Forskningsuppdrag utföres, endast vid långa utredningar tillkommer kostnad. Biblioteket har plats för 6 forskare. Biblioteket har öppet när bibliotekarien är hemma vardag som helgdag.

Behöver du hjälp med att hitta uppgifter om sjöfolk, fartyg, rederier, och övrigt vad som finns i ämnet, även emigrantforskning inte att förglömma, kontakta bibliotekarien som även håller föredrag i ämnet.

Bibliotekarie:

Karl Osterman 1962
Karl Osterman
Axel Danielssons väg 354
215 82 Malmö
Tel: 040-271105 eller 073-940 3431
e-post: karl.osterman@klubbmaritim.com

 

 

 

Bilden: På däcket på T/T F H Kockum den 13 mars 1962 liggande i Botana Bay utanför Sydney. Ett minne från denna första tripp i land, var att vi hade några bussar att välja på för att komma till stan. Då vi inte var säkra på vilken vi skulle ta frågade vi ett äldre par och de svarade på ren skånska vilken buss vi skulle ta! De hade utvandrat från Malmö i början av 1950-talet.

 

 

 

.

.


.

This page has the following sub pages.