Kontakt

Tomas JohannessonChefredaktör
Tomas Johannesson
Malörtsvägen 11, SE-260 40 Viken
mobil 0704-29 14 38; tel: 042-23 66 29
e-post: batologen@klubbmaritim.com